Trouwen in de kerk? Denk hier vast over na

trouwen in de kerk trouwen in de kerk

Trouwen in de kerk heeft misschien een wat traditioneel imago. Hoewel steeds minder stellen met christelijke achtergrond ervoor kiezen om te trouwen in de kerk, is het eigenlijk juist een hele mooie manier om uiting te geven aan het geloof. Maar: er komt wel wat meer bij kijken dan een gewoon burgerlijk huwelijk. Er zijn best wat zaken waar jullie vooraf over na moeten denken, zoals de locatie, de ceremonie, de kosten én of iedereen zomaar in de kerk kan trouwen.

Wanneer jullie met regelmaat de kerk bezoeken, is het misschien wel vanzelfsprekend om elkaar daar trouw te beloven. Maar ook als jullie niet wekelijks de kerk bezoeken, maar wel met de christelijke normen en waarden zijn opgevoed, kan het echt van toegevoegde waarde zijn om in de kerk te trouwen. Denk alleen al aan die prachtige setting! Kerken hebben vaak een rijke historie, kenmerken zich door de prachtige akoestiek bij zang (en dialoog!) én zijn sfeervol.

Een stukje geschiedenis over trouwen in de kerk

Trouw je in de kerk, dan ga je een christelijke verbintenis aan. Voorheen vooral gebaseerd op het idee dat een relatie bestaat uit man, vrouw én God. In de Bijbel wordt dan ook wel geschreven over een drievoudig snoer. Tegenwoordig speelt dat in de meeste kerkgemeenschappen geen rol meer, maar het huwelijk blijft binnen de katholieke kerk één van de zeven sacramenten – handelingen in het christendom waarin God tot de mens komt. De meeste protestantse kerken kennen geen kerkelijk huwelijk, maar spreken van een huwelijksinzegening. Volgens het protestantse geloof ligt het voltrekken van het huwelijk namelijk bij een overheidsorgaan.

huwelijk kerk

Kan iedereen trouwen in de kerk?

Wil je trouwen in de kerk, dan is het belangrijk dat je vooraf een paar regels in acht neemt.

Laat eerst het burgerlijk huwelijk voltrekken!

Jaren geleden bestond alleen het kerkelijk huwelijk en was er geen apart burgerlijk huwelijk. In veel landen, zoals Ierland, Spanje, Portugal en Polen, is het kerkelijk huwelijk daarom nog steeds rechtsgeldig. In Nederland niet, bij ons is het een aanvullende plechtigheid. Daarom moet je vóór je in de kerk trouwt, al getrouwd zijn voor de wet. Het kerkelijk huwelijk komt dus pas ná de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis (of een andere door jullie gekozen locatie). Dat kan op dezelfde dag, maar ook later.

Gemengde huwelijken

Het kerkelijk huwelijk is verreweg het makkelijkst te voltrekken als het bruidspaar een christelijke achtergrond heeft. Gemengde huwelijken – tussen iemand van het christelijke geloof en iemand met een andere religieuze geloofsovertuiging – en huwelijken tussen gelovigen en niet-gelovigen worden ook regelmatig voltrokken in de kerk. Maar: niet door iedere priester, pastoor of dominee. Willen jullie in de kerk trouwen en heeft een van jullie een andere achtergrond dan de christelijke, bespreek dat dan vooraf op de plek waar jullie willen trouwen met de priester, pastoor of dominee die jullie op het oog hebben. Zo kom je niet vlak voor jullie trouwdatum voor verrassingen te staan.

Inzegenen van het huwelijk

In de kerk wordt het huwelijk ingezegend: God wordt gevraagd zijn zegen uit te spreken over het huwelijk en jullie bij te staan tijdens het huwelijk. Deze zegening – ook wel sacrament genoemd – ontvangen jullie alleen als jullie beiden gedoopt zijn.

katholiek huwelijk

Trouwen voor de katholieke kerk

Wist je dat je een huwelijksformulier moet tekenen wanneer je trouwt voor de katholieke kerk? Uit dat huwelijksformulier moet blijken dat je niet eerder voor de kerk getrouwd bent geweest. Ben je wel eerder voor de kerk getrouwd? Dan moet dat eerdere huwelijk eerst nietig verklaard worden. Alleen een pastoor kan die procedure in werking zetten. Zorg daarom altijd dat je dit op tijd regelt.

De ceremonie

Bij het sluiten van het huwelijk leest de priester, pastoor of dominee de plichten en rechten van het aanstaande echtpaar voor. Soms vertelt hij iets persoonlijks, bijvoorbeeld hoe jullie elkaar leerden kennen. En natuurlijk stelt hij de vraag of jullie elkaar trouw beloven. Het bruidspaar moet getuigen aanwijzen bij het kerkelijk huwelijk, maar de belangrijkste getuige is God. Een kerkelijke ceremonie sluit af met het uitwisselen van de ringen en de uitreiking van de huwelijkskaars of de trouwbijbel – een geschenk van de kerk voor het bruidspaar.

Het is slim om vooraf een goed beeld te vormen van de dienst. Wil je het juist heel traditioneel houden (denk: vader die de bruid weggeeft, religieuze liederen en teksten en een gebed)? Of houd je het liever wat minder traditioneel, omdat dat beter bij jullie geloofsbeleving past? Denk daar vooraf over na. Vaak heb je zelf inspraak in hoe je de ceremonie voor je ziet, in de teksten die worden voorgedragen en de muziek die wordt gespeeld.

Dresscode in de kerk

Waar de regels vroeger streng waren over passende kleding in de kerk, is dat tegenwoordig lang niet overal meer zo. Verstandig om vooraf over een eventuele dresscode te overleggen (ook voor je gasten!). Is een sluier verplicht? Mag een hoed in de kerk? En moeten jurken tot over de knie? Ook hierbij geldt: zorg dat je op de grote dag niet voor verrassingen komt te staan.

Wist je dat…

  • De meeste stellen die in de kerk trouwen de ringen vaak pas in de kerk uitwisselen, en niet bij het voltrekken van het burgerlijk huwelijk?
  • De gasten van de bruid traditioneel gezien aan de linkerkant van de kerk plaatsnemen, en de gasten van de bruidegom aan de rechterkant?
  • De bruid gedurende de ceremonie ook links van de bruidegom hoort te zitten?

De mooiste locaties

Vroeger was het gebruikelijk dat je trouwde in de kerk van jouw eigen parochie, onder leiding van je eigen priester, pastoor of dominee. Tegenwoordig is dat niet meer verplicht. Wil je liever trouwen in dat charmante kapelletje in die andere stad? Of ben je weg van de mooie kerk een paar dorpen verder? Vaak kun je daar ook trouwen. Wederom geldt: niet alle priesters, pastoors en dominees gaan daarmee akkoord en sommige kerken zijn soepeler dan andere. Bespreek jullie wensen daarom altijd vooraf.

Tips voor mooie kerkelijke locaties:

Ontdek locaties

Laat je inspireren en vind de mooiste plek voor jullie bruiloft!